Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 20 november 2018

Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen, gevestigd aan de Dobbe 3c, 9022 BE in Mantgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.congresbureaufriesland.nl / www.jantevenementen.nl
De Dobbe 3c
9022 BE
Mantgum
058- 250 20 21

Jant van Dijk is de contactpersoon gegevensbescherming van Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen. Zij is te bereiken via: jant@congresbureaufriesland.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens

Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (klant), u een leverancier bent omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier  of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt door u in te schrijven voor een congres, evenement, symposium of andere bijeenkomst (inschrijver).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens (NAW) van de klant, leverancier of inschrijver
 • Bedrijf van de inschrijver
 • Functie van de inschrijver
 • E-mailadres van de klant, leverancier en inschrijver
 • Dieetwensen van de inschrijver
 • Opmerkingen van de inschrijver
 • Specifieke/ bijzondere gegevens, gewenst door de klant

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U een voorstel of offerte te kunnen sturen
 • Het afhandelen van uw factuur
 • U uit te nodigen voor een congres, symposium, evenement of een andere bijeenkomst
 • Het verzenden van een bevestiging voor een congres, symposium, evenement of andere bijeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij een andere bewaartermijn is overeengekomen, bewaren wij persoonsgegevens van klanten en relaties zo lang als nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jant@congresbureaufriesland.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Congres Bureau Friesland / Jant Evenementen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jant@congresbureaufriesland.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring

Back to top